O festivalu

Kočí v Chotči je hudebně-divadelní festival pořádaný od roku 1996 ve vesnici Choteč u Jičína. Datum
festivalu každoročně odvozujeme od druhé soboty v srpnu. Hlavní program se odehrává v pátek a v
sobotu, ale přípravy probíhají dlouhodobě dopředu.

Od 21. ročníku dáváme festivalu určité téma. Během roku tak dochází k jeho ohledávání a
propojování lidí, kteří k němu mají a chtějí co říct, napsat nebo vytvořit. Program se děje na různých
místech ve vesnici (v hospodě, na dvoře, na dětském hřišti, na hnojišti, u rybníka, v kostele i jinde) a v okolní přírodě (na louce, v lese, na stromě i na dně bývalého rybníka a bývalé skládce). Program je
doplněný také o odborné přednášky. V rámci festivalu se pracujeme s tím, co je. Český venkov
neidealizujeme, ale snažíme se vytvořit sváteční chvíli pro všechny zúčastněné, místní obyvatele i
přespolní návštěvníky. Festival pořádá Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč, jehož členem je
Daniela Grohová.

Mobirise

Atmosféra festivalu:

Historie

Mobirise

Počátek festivalu je neodmyslitelně spjat s kapelou Prvorozený kočí. Kapela skrz své
originální progresivní hudební hledání objevila nový hudební žánr - Absurdní hudbu.
(z lat.: ab surdus - ke hluchotě) Největší úspěch kapela zažila v roce 1988, kdy je
publikum nechalo během estrádního večera Armáda ladí zahrát tři písničky. Pak je
vypískalo.
Poté členové kapely mnoho příležitostí pro svou performance nedostali. Jenomže
jejich neutuchající touha vykonat alespoň jednou za rok něco naprosto neužitečného
je neopouštěla . Rozhodli se proto založit vlastní festival. Festlval, kde by byli vším.
Hvězdou večera, divákem i výčepním. Další účinkující festivalu byli v programu
uváděni jako předkapely nebo pokapely Prvorozeného kočího. Tak vznikl festival
Kočí v Chotči. Poprvé stanula kapela Prvorozený kočí na prknech, které znamenají
Choteč, v roce 1995.

O hudební skupině Prvorozený Kočí se více dozvíte na
stránkách www.artgallery.cz/koci/


Příjezd Prvorozeného kočího

Mobirise

Již od počátku festivalu se festival pořádal s nějakým mottem.
Například v roce
1998 – “Kdo má hudební sluch, má smůlu. My nemáme smůlu.”
1999 – “Vše, co se líbí, je kýč.”
2000 – Vše, co je barevné je milé. “Psi štěkají, ale karavana jede dál”
a další..

Program se rok od roku rozrůstal a postupně začali na prknech, která znamenají
Choteč vystupovat potomci Prvorozeného kočího. V roce 2013 bylo motto – “Mladý
nerozum střídá hluché nedorozumění.” V této době se na programu začíná objevovat
nová krev. Chotečskou stálicí je od roku 2013 pražský bluesman Martin Chick.

V průběhu let se k legendární skupině Prvorozený kočí přidávala další umělecká
uskupení a mnozí objevovali i herecké ambice. Pro Kočí v Chotči se dalo dohromady
uskupení LMML tvořené Vladislavem Kracíkem, Martinem Pařízkem, Lukášem
Typltem a Martinou Ahmed Čermákovou. Poprvé vystoupilo na prknech, která
znamenají Choteč v roce 1999. Chotči věrné zůstává dodnes a nikde jinde
nevystupuje. Pravidelným hostem byla také kapela Nahá sestra. V Chotči odehrála
dvě desítky koncertů. První v roce 1998.

Mobirise
Mobirise

V roce 2015 se uskutečnil jubilejní dvacátý ročník festivalu Kočí v Chotči.
Velká sláva si vyžádala velký program, a tak se mezi účinkujícími poprvé objevila zahraniční kapela – Nocturne z Francie.
Zároveň zakládající člen kapely Prvorozený kočí a předseda zahrádkářského spolku předal organizaci festivalu svojí druhorozené dceři.

Mobirise

Od roku je festival pojímán tématicky.
2016 VELBLOUDĚNÍ bylo o hledání odpoveď na otázku smyslu života a štěstí a jak s těmito hodnotami tím souvisejí velbloudi v sále. (Jak vznikl velbloud - příběh)

Mobirise

2017 PTAČÍ KOČÍ jsme se procházeli po nejasné cestě za svobodou. Provázel nás
starý příběh perského básníka Faríduddína Attára - Ptačí sněm.

Mobirise

2018 JELEN S NÍ

                                        

Mobirise

                                                    2019 OKOUNĚNÍ

Mobirise

                                        2020 BZUČÍ KOČÍ

Mobirise

                        2021  M Y C E L Ý U M

Page was started with Mobirise